ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 
   
   
  FAX 2810-215150
   
  Τμήμα Δημοσιεύσεων 2810-215155-59
   
  E-Mail: Isologismoi@gxmast.gr
     
  Λογιστήριο (Γιώργος): 2810-215158
     
    2810-215159
     
    Logisthrio@gxmast.gr
     
  Λογιστήριο (Χρίστος): 2810-215152
     
    2810-215153
     
    2810-215154
     
    Chmast1@otenet.gr